ادامه مطلب
cat

16 مورد برای نگهداری گربه

انتخاب گربه مناسب  انتخاب گربه مناسب از نظر سن، جنس و نژاد حائز اهمیت می باشد چون این حیوان خانگی ممکن است تا 18 سال همدم و دوست شما باشد. سرپرست گربه می خواهید...

ادامه مطلب